Schuldhulpmaatje Den Haag

Met de begeleiding door maatjes helpt SchuldHulpMaatje Den Haag cliënten die werken aan een ordening van hun administratie, budgettering van hun uitgaven en afstemming met de gemeentelijke instanties Preventie op het voorkómen van schulden is tevens aan de orde evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van hun inkomenspositie.

Visie

Schulden hebben met meer te maken dan alleen geld. Vandaar dat SchuldHulpMaatjes structurele hulp aanbieden. Zo leren mensen zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. SchuldHulpMaatjes staan naast de hulpvrager, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In het praktijk betekent dit dat SchuldHulpMaatjes en hulpvrager, zonder enige machtsverhoudingen, samen oplossingen bedenken.

Filters:
Geld
18 jaar en ouder
Wachtlijst
Thuis of ergens anders
Studiefinanciering, Uitkering, Bijbaan, Geen inkomsten
Nederlands

Meer informatie