Zoek
Sluit dit zoekvak.
Over ons

SchuldZero
Wie zijn wij en
wat doen we

Schulden onder jongeren en jongvolwassenen zijn een toenemend maatschappelijk probleem. Ook in Den Haag. Schulden en geldstress hebben grote persoonlijke en maatschappelijke consequenties. Instanties en professionals die zich bezighouden met de aanpak en preventie van schuldenproblematiek weten jongeren niet altijd te bereiken. Jongeren zien tegelijkertijd ook zelf door de bomen het bos niet meer. En voelen zich niet altijd gezien en gehoord wanneer zij aankloppen voor hulp.

Het project SchuldZero brengt verandering voor en door jongeren. SchuldZero zorgt voor zichtbaarheid, verbinding en meer samenwerking en wordt daarmee de ‘Wegwijzer in je financiën’ voor jongeren in Den Haag en omstreken. Met de slogan ‘Zero schulden, zero stress’ spreken ze jongeren aan, die via SchuldZero de weg weten te vinden naar de juiste projecten en trajecten om schulden te voorkomen of op te lossen. Ook worden jongeren maximaal gehoord in het adviseren in een optimale programmalijn financiële educatie en in de jongerencommunicatie die SchuldZero over heel Den Haag uitrolt.

Missie & Visie

SchuldZero gelooft erin dat we met elkaar meer impact kunnen maken: samen met de jongeren, als professionals onderling én samen met overheidsinstanties en -afdelingen. Er gebeurt al heel veel in Den Haag om jongeren te helpen met hun financiën, maar jongeren zien door de bomen het bos niet meer en instanties kunnen onderling beter samenwerken. SchuldZero wil vooral verbinden, verbeteren en uitbreiden waar nodig, met als doel meer jongeren met minder schulden. Het project gaat een nieuwe, spannende derde fase in.

De missie van SchuldZero is:
Meer jongeren met minder schulden.

Dit bereiken we door:

  • Meer samen te werken als instanties en professionals, zodat jongeren gezien en geholpen worden op de verschillende leefgebieden die zijn verbonden aan hun (beginnende) schulden.
  • Jongeren peer to peer te informeren over financiën en (het voorkomen van) schulden.
  • Jongeren alle projecten, trajecten en informatie rondom (preventie van) schulden te laten screenen en verbeteren vanuit de point of view van de jongeren zelf.

De visie van SchuldZero is:
Jongeren betrekken bij de oplossing!

De leden van het kernteam zijn de professionals en de jongeren zijn de specialist. Er wordt door de professionals serieus naar jongeren geluisterd. Omdat te faciliteren worden jongeren maximaal gefaciliteerd, om zo optimaal mogelijk bij te dragen vanuit hun kennis en ervaring als jongere en ervaringsdeskundigheid. De professionals bouwen aan de organisatie en zetten hun kennis, ervaring, netwerk en de input van jongeren in voor SchuldZero.

Kernpartners

SchuldZero bestaat uit de volgende 3 kernpartners:

125Procent is een project- en communicatiebureau met passie voor maatschappelijke thema’s. Deze thema’s combineert 125Procent met creativiteit, kwaliteit en een professionele aanpak. Eén van de specialisaties van 125Procent is financiële educatie, met name bij jongeren die binnenkort 18 jaar worden. 125Procent heeft daarnaast ruime ervaring in jongerenprojecten, campagnes, filmproducties, social media, radio, print, evenementen, serious games, voorlichtingscampagnes, podcasts en educatieve participatieprojecten.

125Procent laat doelgroepen uitvoerig participeren, waardoor 125Procent altijd de juiste middelen inzet voor een succesvol en aansprekend eindresultaat. Dat doet 125Procent met bevlogenheid én met kennis van zaken.

125Procent verzorgt al acht schooljaren gastlessen op praktijk en vmbo scholen in Den Haag, ter preventie van schulden onder jongeren, in opdracht van de gemeente Den Haag. Daarnaast is 125Procent (als partner van Money Start) ook in andere steden specialist in preventie van schulden, waaronder Amsterdam, Haarlem, Almere, Zaanstad en vele andere gemeenten. 125Procent praat ook landelijk mee over ontwikkelingen op dit thema en is up to date met alle belangrijke informatie rondom preventie van schulden onder jongeren.

www.125Procent.nl

Centrum16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. Zij doen dit voor kinderen, jongeren, hun opvoeders en professionals. Het doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22.  Hun innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus, van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

Met de MDT proeftuin ‘Ga voor GOUD’ heeft Centrum16•22 jongeren betrokken bij het thema schulden en preventie van schulden. Jongeren bedachten vrijwilligersprojecten als events organiseren, die ook daadwerkelijk uitgevoerd werden in Den Haag, onder begeleiding van professionals binnen Centrum 16•22. Deelname aan Ga voor GOUD Den Haag betekent voor de jongere onder andere:

Maatschappelijke onderwerpen die leven bij jongeren en jongerentrends inventariseren en onderzoeken.
Bij deze thema’s een concreet product of project bedenken.
Deze projecten neerzetten voor en door jongeren.
Events bedenken en organiseren.
Afwisselende taken hebben.
Doel- en resultaatgericht werken.
Eventueel voorzitter zijn van het kernteam.
Verandering in hun eigen stad.

Drie innovatieve maatschappelijke thema’s zijn door en voor jongeren op de kaart gezet, namelijk: mentale gezondheid (Love your mind), gezonde leefstijl (Vet Slim!) en preventie van schulden (SchuldZero).

www.centrum1622.nl

Alle vragen waar jongeren mee kunnen zitten, alle onderwerpen die hen interesseren en alle problemen waar zij tegenaan kunnen lopen zijn van harte welkom bij het JIP. Zij begrijpen erg goed dat er heel wat situaties op het pad van een jongere kunnen komen die het leven lastig(er) kunnen maken. Enkele van de thema’s bij het JIP zijn: financieel dipje of schulden; brieven en formulieren; problemen met instellingen.

In 2018-2019 deed het JIP een kwalitatief onderzoek naar schuldenpreventie onder jongvolwassenen. Acht jongvolwassenen van 22 tot en met 26 jaar oud, met problematische schulden, keken terug op hun jeugd en de financiële educatie die zij hebben gehad. Deze jongvolwassenen geven aan dat zij zich de voorlichting op school vaak niet goed konden herinneren, of dat deze weinig impact heeft gemaakt. Uit een literatuurstudie is duidelijk geworden dat we inmiddels een aantal ingrediënten kunnen definiëren die bijdragen aan succesvolle financiële educatie (lees schuldenpreventie).

Daarnaast is het JIP sterk in het communiceren zowel off als online naar en onder jongeren toe. Wij zien dit terug in onze cijfers waarmee wij een bereik hebben onder 1000 den jongeren in Haaglanden.

www.jiphaaglanden.nl

Deze partners zijn zeer betrokken bij het project en hebben allen een specifieke discipline, kennis, kunde en kwaliteit. Samen vullen we elkaar aan en versterken wij elkaar.

Mocht u door ons initiatief geïnspireerd raken, aarzel dan niet om ons te benaderen via de contactpagina.

Jongerenteam SchuldZero

Het Jongerenteam is het belangrijkste onderdeel van SchuldZero. Centrum 16.22 is verantwoordelijk voor de werving, ondersteuning, training en begeleiding van het Jongerenteam.

Zonder dit team is er geen ruggegraat en draagkracht op digitaal gebied, om de gemeente te adviseren op beleidsonderdelen, stem en geluid vanuit de doelgroep.